מהי איגרת חוב ממשלתית?

ללא מעט חברות ציבוריות יש כלים פיננסים שיכולים לעזור להם להגדיל את כמות ההשקעות, אלו יכולות להתארך על מגוון רחב של מוצרים בפיתוח, מניות מונפקות, שיתופי פעולה ועוד.

גם עבור ממשלות מערביות יש לא מעט דרכים בכדי לגייס כספים עבור פרויקטים מסויימים או פשוט הקטנת החוב הלאומי. אחת הדרכים שבה תוכלו לקחת חלק ולקצור מעט מפירות הממשלה והתפקוד שלה, יהיו איגרות החוב השונות שאותם מנפיקה הממשלה. לאיגרות אלו לרוב ישנו מועד פירעון, כך שלרוב תוכלו להנות מריביות שיקבעו מראש ובחלק מסוגי האג"חים גם תשואה המוגדרת מראש

•אצל מי אפשר לקנות איגרות חוב ממשלתיות?

אין איזה שהוא גוף ספציפי או מסויים אשר מחזיק באיגרות, אבל כן תוכלו לעשות זאת בצורה עצמאית דרך הבורסה וכמובן דרך ברוקרים/חברות פיננסים.

•איזה סוגים של איגרות חוב יש?

ישנם אג"חים המתבססים על אופני החזר וחישוב של ריביות שונות.

הראשונה היא אג"ח צמיתה(או קונסול) אשר לה אין מועד פירעון ותוכלו להנות מתשלומי ריבית קבועים. השנייה היא אג"ח הצמוד לסוגי מטבעות שונים, כמו הדולר. השלישית היא אג"ח אשר צמוד למדד ומושפעת משינוי מדד המחירים לצרכן בצורה ישירה. הרביעית והדי פופולרית היא אג"ח בריבית קבועה, המוגדרת מראש ואינה משתנה עד למועד הפרעון שלה.

•מתי בדרך כלל מגיע מועד פירעון?

המועדים נעים בין שנה ל30, אך ישנם 3 סוגים אג"חים המעוגנים זמן והם נחלקים לקצר מועד, לטווח בינוני ווטווח ארוך. בין איגרות אלו ישנה גם אג"ח צמיתה שהזכרנו לפני כן.

•מתי הריביות המשולמות?

ריביות משולמות ברוב מקרי האג"ח הממשלתי בין פעם לפעמיים בשנה

•האם אפשר להשקיע באיגרות חוב רק של ממשלת ישראל?

לא ולא. תוכלו להשקיע באיגרות חוב של ממשלות זרות, כדוגמת ארצות הברית ובמסלולים שונים.

•רק לממשלות יש איגרות חוב?

גם לא. ישנן אגרות מוניציפליות אשר משתמשות באגרות חוב על מנת לממן פרויקטים כאלו ואחרים. יחד עם זאת אג"חים אלו נחשבים ליחסית בטוחות מבחינת השקעה.