חתימות נדרשות לאישור בנייה

בעבור בנייה וסוגים שונים של שיפוץ בבית שלנו, נדרש לעבור במרבית המקרים הליך של קבלת היתר בנייה אשר מורה על האישור לבצע שינויים כאלו ואחרים ולרבות לבנות בניין חדש לאחר קבלת אישור מהוועדה מהקומית. הליך זה מלווה את בעלי הנכס ולרבות הקבלנים מתחילת הבנייה ועד לסופה, החל משרטוטי התכנון ועד לאופי חומרי הבנייה ועד לאזור ייעודי עבור פסולת הבנייה. לכן לפני בנייה חדשה של בית או שיפוץ מאסיבי, כדאי להליך את ההליך של קבלת היתר בנייה שכמובן במקרי בנייה שונים עלולה לדרוש עוד מספר אישורים הנעים בין מודעות בעיתון ועד לאישורים בכתב. מומלץ מאוד להיעזר במומחים לנושא כמו חברת נתיבי הקמה.

שלבים ראשוניים בקבלת היתר בנייה

לא כל בנייה דורשת קבלת היתר בנייה, החל מהרמת פרגולה, גדר או מחסן נייד ניתן להגיש בקשה מהירה עם תשריט. אך כאשר מדובר בהוספה של קומה, בנייה חדשה ושימוש אחר מההגדרה של השטח ועוד שינויים בעיקר חיצוניים, יידרשו בקבלת היתר בנייה לפני התחלת העבודה. השלב הראשון הוא קבלת מידע רלוונטי עבור הנכס והוא תיק מידע תכנוני, שבו אמורים להיות כל ההנחיות וההוראות לכל שלבי הליך הרישוי הקשורים אל הנכס וסביבתו. שלב שני הוא כמובן תכנון של השיפוץ/בנייה על פי המידע שנתקבל, כך ניתן יהיה לבצע התאמות לפי זכויות הבנייה ותוכניות עתידיות. את תכנון הבקשה יש לעשות על ידי אדריכל מוסמך.

שלבים סופיים וחתימות

לאחר תכנון הבקשה בצורה מדויקת ומותאמת למידע שנתקבל, יש להגיש את הבקשה יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים על פי הרשות כאשר בחלק ידרשו אישורים גם של גופים חיצוניים, החל מיועצי נגישות ועד אל פיקוד העורף וכל זאת בהתאם למיקום ודרישות הוועדה המקומית. במידה והוועדה מאשרת את הבנייה ואם המבנה הינו מבנה משותף, על בעל הנכס או מבקש הבקשה להשיג אישור חתום של מעל לשבעים אחוזים מבעלי הדירות בכנס. במידה ובעל הנכס מבקש לבנות על גבי מגרש, עליו יהיה לפרסם את אופי התוכנית בעיתונים ובאזור גלוי לבעלי מגרש הסמוכים למגרש בו תתבצע הבנייה. כמובן שבהליכים אלו חשוב להיוועץ עם אנשי מקצוע מתאימים, על מנת להפוך את ההליך למהיר ויעיל עד כמה שניתן.